Dave Nicholas Summer League

18/06/2018

Match 1 Match 2 Woodentops Badgers Match 1 Match 2
0.5 0.5 David Vaughan(153) Duncan Dicks(193) 0.5 0.5
0 0 Michael Gallagher(87) John Jenkins(183) 1 1
0 0 G.Thompson (80) Adrian Walker(139) 1 1
1 0 Tim Bateman (68) Ainsley Killey(123) 0 1
+1.5 +1.5 Handicap Handicap -1.5 -1.5
3 2 Total Total 1 2

19/06/2018

Match 1 Match 2 Hedgehogs Wasps Match 1 Match 2
0.5 0 Chris Haynes(140) Paul Masters(196) 0.5 1
0 0 Rob Wilden(138) Phil Meade(170) 1 1
0 0 James Palk (117) Alun Richards(151) 1 1
0 0 Matt Reekie Black (106) Steve Dyer(123) 1 1
+1.5 +1.5 Handicap Handicap -1.5 -1.5
2 1.5 Total Total 2 2.5

12/06/2018

Match 1 Match 2 Wasps Woodentops Match 1 Match 2
0.5 0 David Horton(167) Joey Stewart(201) 0.5 1
0 0.5 Alun Richards(151) Barry Whitelaw (131) 1 0.5
1 1 Steve Dyer(123) Ian Webster (91) 0 0
0 1 Ken Parker(103) Michael Gallagher (87) 1 0
-0.5 -0.5 Handicap Handicap +0.5 +0.5
1 2 Total Total 3 2

06/06/2018

Match 1 Match 2 Badgers Wasps Match 1 Match 2
1 0 Richard West(152) Phil Meade(170) 0 1
0 0 John Edwards (97) Alun Richards(151) 1 1
0 0 Alan Edwards (90) Steve Dyer(123) 1 1
0 1 I. Moyers-Southcott(80) Ken Parker(103) 1 1
+1.5 +1.5 Handicap Handicap -1.5 -1.5
2.5 2.5 Total Total 1.5 1.5

29/05/2018

Match 1 Match 2 Hedgehogs Woodentops Match 1 Match 2
0.5 0 Phil Markham(162) Ray Francis(140) 0.5 0
1 0 David Walton (135) Barry Whitelaw(131) 0 1
1 0 James Palk (117) Ian Webster(91) 0 1
1 1 Josh Francis (109) Ian Jenkins(86) 0 0
-1 -1 Handicap Handicap +1 +1
2.5 1 Total Total 1.5 3

22/05/2018

Match 1 Match 2 Wasps Gargoyles Match 1 Match 2
0 0 David Horton(167) Ian White(166) 1 1
0.5 0 Alun Richards (151) Tim Gudgeon Osteritter(127) 0.5 1
0.5 1 Steve Dyer (123) Ian Blencowe(126) 0.5 0
0 0 Ken Parker (103) Josh Gittings(124) 1 1
-0 -0 Handicap Handicap +0 +0
1 1 Total Total 3 3

22/05/2018

Match 1 Match 2 Badgers Hedgehogs Match 1 Match 2
0.5 0 Adrian Walker(139) Phil Markham(162) 0.5 1
1 0 Richard West(136) Chris Haynes(140) 0.5 1
0 0 John Edwards (97) Rob Wilden(138) 1 1
0 0 Alan Edwards (90) David Walton(135) 1 1
+1 +1 Handicap Handicap -1 -1
2.5 1 Total Total 1.5 3