Dave Nicholas Summer League

27/06/2019

Match 1 Match 2 Hedgehogs Woodentops Match 1 Match 2
0.5 1 Brian Dinter (183) Paul Masters(192) 0.5 0
1 1 Rob Wilden (149) Tristram De Piro (159) 0 0
0 1 Chris Haynes (128) Alun Richards (153) 1 0
0 0 D.Horton (100) Tamsin White (130) 1 1
+0.5 +0.5 Handicap Handicap -0.5 -0.5
2 3.5 Total Total 2 0.5

24/06/2019

Match 1 Match 2 Woodentops Tigers Match 1 Match 2
0.5 0 Barry Whitelaw (134) John Jenkins(192) 0.5 1
0 0 Ray Francis (131) Duncan Dicks (189) 1 1
0.5 0 Clint Mann(119) Andrew Gibson (132) 0.5 1
0 0 Ian Webster (112) Richard West (122) 1 1
+1.5 +1.5 Handicap Handicap -1.5 -1.5
2.5 1.5 Total Total 1.5 2.5

18/06/2019

Match 1 Match 2 Wasps Woodentops Match 1 Match 2
0 0 Tristram De Piro (159) Joey Stewart(201) 1 1
1 1 Alun Richards(153) Ian Webster (112) 0 0
0 1 Steve Dyer (135) Michael Gallagher (94) 1 0
1 1 Tamsin White (130) Ian Jenkins (86) 0 0
-1 -1 Handicap Handicap +1 +1
1 2 Total Total 3 2

18/06/2019

Match 1 Match 2 Tigers Hedgehogs Match 1 Match 2
0 0.5 John Lightowler (141) Rob Wilden(149) 1 0.5
0.5 0.5 Josh Gittings (131) Chris Haynes(128) 0.5 0.5
1 0 Matthew Hammond (130) Matt Reekie-Black (115) 0 1
0.5 1 Richard Sida (115) Josh Francis(106) 0.5 0
-0 -0 Handicap Handicap +0 +0
2 2 Total Total 2 2

13/06/2019

Match 1 Match 2 Badger Wasps Match 1 Match 2
1 1 John Jenkins (192) J.Bailey (165) 0 0
1 1 Duncan Dicks(189) Alun Richards(153) 0 0
0 1 Richard West (122) Tristram De Piro(159) 1 0
0 0.5 Indy Southcott-Moyers (118) Steve Dyer(135) 1 0.5
+0 +0 Handicap Handicap -0 -0
2 3.5 Total Total 2 1.5

10/06/2019

Match 1 Match 2 Woodentops Tigers Match 1 Match 2
0.5 0.5 Tony Norris (135) John Lightowler (141) 0.5 0.5
0 0 Simon Gathern (120) Pat Baker (135) 1 1
1 0.5 Clint Mann(119) Josh Gittings (131) 0 0.5
0 0 Tim Bateman (71) Matthew Hammond(130) 1 1
+1 +1 Handicap Handicap -1 -1
2.5 2 Total Total 1.5 2

06/06/2019

Match 1 Match 2 Hedgehogs Woodentops Match 1 Match 2
0 0 Graham Brown (149) Joey Stewart(201) 1 1
1 1 Rob Wilden (149) Michael Gallagher (94) 0 0
1 1 Chris Haynes (128) Ian Jenkins (86) 0 0
0 0 Joel Francis(106) Simon Gathern (120) 1 1
-0.5 -0.5 Handicap Handicap +0.5 +0.5
1.5 1.5 Total Total 2.5 2.5

04/06/2019

Match 1 Match 2 Tigers Badgers Match 1 Match 2
0 0 John Lightowler (141) Duncan Dicks(189) 1 1
1 0 Pat Baker (135) Andrew Gibson (132) 0 1
1 1 Josh Gittings (131) Indy Southcott Moyers (118) 0 0
1 1 Matthew Hammond (130) Vince Southcott (106) 0 0
-0 -0 Handicap Handicap +0 +0
3 2 Total Total 1 2

30/05/2019

Match 1 Match 2 Badgers Hedgehogs Match 1 Match 2
0.5 0.5 John Jenkins (192) Brian Dinter(183) 0.5 0.5
0 1 Duncan Dicks(189) Graham Brown(149) 1 0
0 0 Andrew Gibson (132) Chris Haynes(128) 1 1
0 1 Richard West(122) Matt Reekie-Black(115) 1 0
-0.5 -0.5 Handicap Handicap +0.5 +0.5
0 2 Total Total 4 2

28/05/2019

Match 1 Match 2 Wasps Tigers Match 1 Match 2
1 1 Nick Bond (186) John Lightowler(141) 0 0
1 0 Alun Richards(153) Josh Gittings(131) 0 1
1 0.5 Steve Dyer (135) Matthew Hamond(130) 0 0.5
0 0 J Hoggett (80) Richard Sida(119) 1 1
-0.5 -0.5 Handicap Handicap +0.5 +0.5
2.5 1 Total Total 1.5 3